Siekiantiems efektyvumo el. pasirašymas – neatsiejama verslo procesų dalis

Žilvinas Šuliauskas / „Dokobit“ partnerysčių vadovas.