Restart! YOURSELF. Kaip būti kūrėju kasdien

Indrė Kontrimienė, Įkvepiančių mokymų trenerė, dizaino mąstysenos, kūrybinio intelekto ir inovacijų dėstytoja.