Kokie verslai daugiausia laimi diegdami robotus ir per kiek laiko jie atsiperka

Gabrielė Oksaitė, UAB „R and R Technology“ verslo plėtros vadovė.